Effectiviteit en Efficientie

“Al zijn we erg druk, al zijn we zeer efficient, we zijn pas effectief als we beginnen met het resultaat in kaart!”